Osaston rakenteet, ripustukset, korkeat rakenteet

Mitä rakenteita tai tuotteita osastolla on oltava?

Tampereen Messujen messutapahtumissa osaston täytyy sisältää seinät ja matto (pois lukien pienemmät tapahtumat, joissa asiasta mainitaan erikseen).

Messuosasto on varustettava seinäkkeillä niiltä sivuiltaan, jotka rajoittuvat naapuriosastoon tai tekniseen tilaan. Näyttelyrakenteiden vakio-/minimikorkeus on 250 cm (yli 250 cm korkeat rakenteet on hyväksytettävä messujärjestäjällä ja niistä veloitetaan erillismaksu). Näytteilleasettaja ei saa ilman naapuriosastonsa kanssa erikseen tehtyä sopimusta käyttää hyväkseen toisen näytteilleasettajan tai naapuriosaston rakentamia seiniä.

Osasto tulee varustaa paloa levittämättömällä (luokka L) matolla koko pinta-alaltaan.

Minkä korkuiset osastorakenteet voin rakentaa?

Osastoseinien minimikorkeus on 250 cm, mutta hieman osaston sijainnista riippuen myös tästä useamman metrin korkeammat rakenteet pääsääntöisesti onnistuvat teknisesti. Yli 250 cm ylittäville seinä-­ ja somistusratkaisuille on saatava järjestäjältä etukäteislupa.
Toimita suunnitelma ja piirustukset rakenteista 30 vrk ennen tapahtuman alkua tapahtumajärjestäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi

Vakiokorkeuden 250 cm ylittävät rakennelmat on sijoitettava vähintään yhden metrin päähän naapuriosastosta tai niille on pyydettävä naapurilta erillinen lupa.

Yli 250 cm korkeat rakenteet sekä ripustukset tulkitaan lisämainostilaksi ja niistä veloitetaan messukohtaisesti lisämainostilamaksu.

Haluan osastolle ripustuksena esimerkiksi valot tai logokyltin, mitä pitää tehdä?

Ripustaminen on mahdollista osaston sijainnista riippuen A-, C-, D- ja E-halleissa. Suunnitellusta ripustuksesta tarvitaan ennakkoon asennuspiirrokset, joista selviävät ripustukseen tarvittavien ripustuspisteiden paikat ja haluttu ripustuskorkeus sekä ripustettavan materiaalin (esimerkiksi valotrussi tai logokyltti) paino ja koko viimeistään 30 vrk ennen tapahtuman alkua osoitteeseen asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi. Tapahtumajärjestäjä tarkistaa ripustuksen mahdollisuuden suunniteltuun paikkaan ja kertoo mikäli ripustusta varten tarvitaan naapuriosastojen hyväksyntä.

Kaikki ripustustyöt tekee yksinoikeudella Bright Finland Oy.

Ripustukset sekä muut yli 250 cm korkeat rakenteet tulkitaan lisämainostilaksi ja niistä veloitetaan messukohtaisesti lisämainostilamaksu.

Osastopaikkaani kuuluu valmiiksi seinät ja otsalauta, miten voin kiinnittää niihin oman julisteen tai banderollin?

Tampereen Messujen tapahtumissa kaikki valmiiksi rakennetut osastoseinät ovat vuokraseiniä. Osaston seinät voi somistaa esimerkiksi julisteilla, banderolleilla tai tarroilla. Huomioithan kuitenkin, että kaikki itse kiinnitetyt teipit ja liimat on poistettava seinistä ja profiileista siististi messujen päätyttyä.

Messurakentaja Expotecin hallitoimistosta on myös lainattavissa rajallinen määrä ripustuskoukkuja, joilla esimerkiksi banderollien kiinnitys onnistuu helposti. Näyttelyrakenteiden tai vuokrakalusteiden korjaamisesta, uusimisesta tai puhdistamisesta veloitetaan korjaus- tai puhdistuskulut messujen jälkeen, mikäli huomataan, että ne ovat puhdistamatta tai vahingoittuneet.

Vakio-otsalauta on korkeudeltaan 30 cm, josta näkyvän osan korkeus on 20 cm. Otsalautaan voi kiinnittää esimerkiksi yrityksen nimen tai logon.

Voinko tehdä kaksikerroksisen rakenteen?

Kaksikerroksinen näyttelyrakenne on näyttävä ratkaisu, jonka yläkertaan on mahdollista toteuttaa esimerkiksi lounge vip-asiakkaille tai rauhallinen neuvottelutila. Sen suunnittelussa on kuitenkin huomioitava tarkkaan turvallisuusmääräykset. Suunnitelmat kaksikerrosrakenteesta lujuuslaskelmineen on esitettävä messujärjestäjälle kolmena kappaleena 30 vrk ennen tapahtuman alkua, lähetys osoitteeseen asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tekninen päällikkö tarkastaa suunnitelman. Rakenteen tulee olla hyväksytty 2­-kerrosrakenteeksi. Lisäksi kaksikerroksisten näyttelyrakenteiden suunnittelussa on huomioitava, että kaksikerroksisen osan on sijaittava vähintään kahden metrin etäisyydellä naapuriosaston rajasta tai sille on saatava ennakkoon naapurin hyväksyntä.

Mikäli toisessa kerroksessa oleskelee ihmisiä, on kerros varustettava kaikilta sivuilta tukevilla seinillä tai rakennusmääräysten mukaisilla kaiteilla. Kaiteen minimikorkeus on yksi metri. Toisen kerroksen pinta-­alasta peritään +50 % lattiatilan neliövuokrasta. Toisen kerroksen alle jäävä osa on varustettava palovaroittimella ja 12 kg käsisammuttimella.

Osastolleni tulee kattorakenne, mitä pitää ottaa huomioon?

Messuosastolle hyväksytään ritilä-, harso- tai vastaava kattorakenne, jonka läpäisevyys on vähintään 50 %. Kankaan tulee olla palokyllästetty (syttymisherkkyysluokka 1). Mikäli tuotteen esittely vaatii toisenlaista kattorakennetta (esim, teltat, asuntovaunut tai muut umpikatot), on osasto varustettava palovaroittimella ja 6 kg käsisammuttimella. Lisäksi messujärjestäjälle on toimitettava etukäteen suunnitelma 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua osoitteeseen asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi.